Ekoplam

Ponuda

Kotlovi na kruto gorivo

EKO-CKS (150 – 380 kW) EKO-CKS (150 – 380 kW)

Čelični toplovodni kotlovi EKO-CKS nazivnog toplinskog učina od 150 do 380 kW namijenjeni su za ugradnju u otvorene sisteme centralnog grijanja a predviđeni za loženje krutim gorivom. Namijenjeni su grijanju srednjih pa do velikih objekata. Mogu biti izrađeni za direktni priključak na dimnjak i odvođenje dimnih plinova prirodnim uzgonom dimnjaka ili za spajanje na dimnjak preko ciklona i ventilatora. Prepoznatljivi su po uspješnom spoju modernih tehnologija i kvalitetnih gradbenih materijala s jednostavnošću ugradnje i nadzora. Niz provjerenih tehničkih rješenja čini ove kotlove sigurnim i pouzdanim u...

EKO-CKS 500 (500 kW) EKO-CKS 500 (500 kW)

Čelični toplovodni kotlovi EKO-CKS 500 nazivnog toplinskog učina 500 kW namijenjeni su za ugradnju u otvorene sustave centralnog grijanja a predviđeni za loženje krutim gorivom. Izrađuju se za spajanje na dimnjak preko ciklona i ventilatora. Radom kotla (ventilatora) upravlja kotlovska regulacija. Prepoznatljivi su po uspješnom spoju modernih tehnologija i kvalitetnih gradbenih materijala s jednostavnošću ugradnje i nadzora. Niz provjerenih tehničkih rješenja čini ove kotlove sigurnim i pouzdanim u radu. KARAKTERISTIKE KOTLOVA EKO-CKS 500: Toplovodni čelični kotlovi za centralno grijanje učina 500...

Ciklon CC s ventilatorom i regulacijom Ciklon CC s ventilatorom i regulacijom

Ciklon CC s ventilatorom i kotlovskom regulacijom predviđeni su za ugradnju na kotlove za kruto gorivo EKO-CKS od 150 do 380 kW pripremljene za njihov prihvat. Namijenjeni su za odsis dimnih plinova te izdvajanje krutih čestica iz dimnih plinova. Radom kotla (ventilatora) te zaštitnom pumpom i pumpom grijanja upravlja kotlovska regulacija. Ugradnjom ciklona CC, ventilatora i kotlovske regulacije smanjuje se potrebna visina dimnjaka za razliku od slučaja kada je kotao spojen direktno na dimnjak. Izrađeni su iz visokokvalitetnih materijala te zaštićeni temeljnom bojom. KARAKTERISTIKE CIKLONA CC, VENTILATORA I...