Ekoplam

Konzola eksp. posude sa sig. grupom

  • koristi se za zatvorene sisteme grijanja
  • montaža eksp. posuda do 50l
  • opremljena je odzračnim lončićem, sig. ventilom(2,5bar) i manometrom
  • vijci i tipli za montažu u opsegu isporuke