Ekoplam

Podžbukni ormarići

  • za razdjelnike podnog/radijatorskog grijanja
  • izrađeni od pocinčanog lima
  • vrata su plastificirana i obojena bijelom bojom(s bravicom i ključem)
  • mogućnost izrade i nadžbukne varijante
  • dolaze u veličinama standardno od 400-1200mm
  • dubina=120mm
  • ukupna visina=560mm
  • visina vrata=500mm