Ekoplam

Prirubničke hidraulične skretnice

  • podne konzole
  • izolirane mineralnom vunom u oplati(za hlađenje crna izolacija s parnom branom)
  • ispitane tlačnom probom na 10bar, radni tlak max 6bar, temp. polaznog voda max 95°C